Velkommen til

Harald Smit, Innlandet Trepleie

Norge Bytrespsialist

Voksestedinnredning og rehabilitering, skjøtselsplan,
tilstandsvurdering, sikkerhetskontroll og stabilitetsmåling, flytting av store trær
Import og s
alg av trepleiemidler og utstyr, GIS-registrering
Beskjæring og felling av trær

 Introduksjonsvideo, Søndre park Lillehammer

 Video, flytting stort bjørketre

Video jordforbedring

 

 

 Ønsker du informasjon om produkter eller tjenester, ta gjerne kontakt med Harald Smit.

  Treets Venner