Hjemmeside

Velkommen til

Harald Smit, Innlandet Trepleie

Norges Bytrespsialist

Voksestedinnredning og rehabilitering, Jordradar,
tilstandsvurdering, sikkerhetskontroll og stabilitetsmåling, flytting av store trær
Import og s
alg av trepleieredskap og utstyr,
Beskjæring og felling av trær

 Introduksjonsvideo, Søndre park Lillehammer

 Video, flytting stort bjørketre

Video voksestedforbedring/jordforbedring

 

 

 Ønsker du informasjon om produkter eller tjenester, ta gjerne kontakt med Harald Smit.

Treets Venner