Tilstandsvurdering

VTA (Visual Tree Assesment) består av tre faser :

  • Vi utfører en grundig visuell undersøkelse og oppsumerer de ytre kjennetegn av interne mekaniske defekter og symptomer på biotiske eller abiotiske problemer. Disse observasjonene inkluderer tilstedeværelsen av soppene på vekst, oppførsel på flekker eller sprekker i barken på stammen, på flekker på bladene, gamle eller nye sår, etc. Hvis det ikke er noen ytre tegn på potensielle problemer, begrenset forskningen denne fasen.
  • Hvis det er mistanke om en synlig feil på grunnlag av de observerte symptomer, må nærværet eller fraværet av disse bli bekreftet ved en grundig undersøkelse.
  • Hvis det oppdages en stor mangel blir den lokalisert, kvantifisert og kartlagt.

I utvidet undersøk kan vi kvantifisere uregelmessigheter, defekter, skader eller et hulrom. Se Picus og Tresikkerhet for mer informasjon.

 

Trær med større bestand: park, kirkegård, gård, osv:

Trærne blir utsatt for en eksaminasjon ved bruk av VTA og analysene er utført på bakgrunn av rapport om parkens kondisjon. Trærnes helsetilstand, vitalitet og stabilitet er bedømt. VTA inkluderer nærmiljøet til treet. Trærne blir undersøkt ett for ett. For hvert tre er det laget en individuell anbefaling. Hvis råte er funnet gjennomgår trærne en utvidet undersøk. Et estimat over råtens art og utbredelse munner ut i et spesifikt råd. Med disse dataene er behandling og beskrivelse av en plan for trebestanden og administrasjon gjort.