Risikoanalyse

Risikoanalyse og sikkerhetskontroll utføres ved bruk av VTA, Air-spade, Picus, Treetronic, TMS, og TreeQinetic.

 Basis til bruk av disse instrumenter er VTA.

Stabilitetskontrol

‘Høgskole i Hedmark Hamar’

felling eller stabilitetsbeskjæring?

Risikoanalyse stabilitetsvurdering Lønn

‘Fåberg kirkegård’