Inspeksjon og Monitoring jord

Rehabilitering og byggearbeid i nærheten av trær kan ha store negative konsekvenser.

Noen ganger er effekten umiddelbart synlig i form av at bladverket visner. Men som oftest blir det først synlig etter noen år, og det er irreversibel. Tilstanden og kondisjon til trærne er sterkt redusert og til slutt felles trærne eller velter i serk vind/storm.

Ved å overvåke vannmengder, jordfuktighet og forskjellige gasser i jorden ved trær, og ved å gi riktige vannmengde på grunnlag av de målte verdier lider trær ingen vesentlig hindring.

Vi bruker forskjellige metoder for å monitore trærnes voksested/miljøet rundt trær:

 

Monitoring og datalogging av blant annet:

-Tilgjengelig vann (watermark)

-Oksygen (O2)

-Karbondioksid (CO2)

-Metan (CH4)

-LEL  (Lower explosive limit)
 
Ring eller ta kontakt for mer informasjon