Inspeksjon og Monitoring jord

Rehabilitering og byggearbeid i nærheten av trær kan ha store negative konsekvenser.

Noen ganger er effekten umiddelbart synlig i form av bladtapet/visne. Men som oftest blir det først synlig etter noen år, og det er irreversibel. Tilstanden og kondisjon til trærne er sterkt redusert og til slutt felles trærne.

Ved å overvåke vannmengder, jordfuktighet og forskjellige gasser i jorden ved trær, og ved å gi riktige vannmengde på grunnlag av de målte verdier lider trær ingen vesentlig hindring.

Vi bruker forskjellige metoder for å monitore trærnes voksested/miljøet rundt trær:

 

Monitoring og datalogging av blant annet:

-Tilgjengelig vann (watermark)

-Oksygen (O2)

-Karbondioksid (CO2)

-Metan (CH4)

-LEL  (Lower explosive limit)
 
Ring eller ta kontakt for mer informasjon