Digital treregistrering

Digital Treregistrering og GIS (Geografisk Informasjons System).

Unngå store utgifter ved faste avtaler og låste kontrakter av GIS-systemer. Vi veileder kundene våre med et GIS-basert system (open source) de virkelig har bruk for uten overflodige detaljer. Vi kan bistå med oppbygging av systemet, datainnsamling (VTA) og forvaltning trebestanden og gis-systemet. Vi har som mål at kunden klarer seg selv etterhvert. Kontakt oss for info.

Trærne blir vurdert ved bruk av VTA. Vurderte trær blir lagt inn i en database som blir koblet til et bilde (Autocad-tegning, flyfoto, Arcinfo, skisse, osv.)

Visual Tree Assesment:
Trærne blir utsatt for en eksaminasjon ved bruk av Visual Tree Assesment (VTA) og analysert. Disse dataene er grunnlag for behandling og beskrivelse av en plan for skjøtsel- og administrasjon.

Hva er Digital Treregistrering.
– Treets tilstand med indekstall (VTA)
– Kondisjon, Livskraft, Vedlikehold, Stabilitet krone og stamme, Bladmengde
– Andre særmerker (røtter/stammen/greiner/osv) som også er viktig for å bestemme tiltak og skjøtselsplan.
– Hvert tre får et unikt nummer og blir vist på kart,
– Tiltaksprioritering. Når tiltak skal utføres; farlige trær prioriteres,
– Utføre en generell inspeksjon av området og dermed se på trærnes miljø/voksested,
– Tegning er koblet på databasen,
– Fritt valg av særmerker som skal vurderes.(bare sikkerhet/farlig eller alle særmerkene.

For eksempel, alle særmerkene vurderes hvis tilstandsvurderingen er et grunnlag for en Skjøtselsplan.

– Voksested-intesitet: Plassering i fortau/på plen/alleer osv. Hvor mye stress er det på
vokstedet og hvor mye kreve det fra treets energi. Viktig med hensyn til prioritering
av tiltak og skjøtselsplan.

Hva er mulig med Digital Treregistrering
– Dataene danner grunnlaget for vedlikeholds- skjøtselsplanene. (også danne “point-zero”)
– Få oversikt over skjøtsellsbehovet til hvert tre,
– Med Digitalt treregistreringssystem er skjøtsel og budsjettering enkelt.
– Kan kobles på til andre dataprogrammer (Arc, Gemini, osv). Også med hensyn til å arkivere dataene.
– Får oversikt over alle særmerker på kartet. (hvor står farlige trær?, Hvor trenger trær gjødsel? hvor er hvilket tiltak nødvendig? hvor er jorda komprimert? osv.
– Få innsikt over trær som trenger dyptgående inspeksjon/risikoanalyse.

Alle indekstall til sammen vil gi svar på treets tilstand. Det er umulig å bestemme tiltak bare på grunnlag av et indekstall, man må benytte flere vurderingsformer for å få et helhetlig bilde. Tiltak som kan bli utført er avhengig av treets tilstand, område, ståplass/plassering og jord/bakke forhold.