Silva Cell

Silva Cell

Stor jordvolum og god jordkvalitet er nøkkelen til sund vekst. Derfor er det essensielt å gi trær rikelig med sund og løst jord å vokse i. En stor utfordering i byer er den underjordiske infrastruktur som: vann, kloak, fiber osv. Utviklet av verdenskjent landskapsarkitekt James Urban, gir Silva Cell nettopp denne muligheten. For å tilby best mulig voksested velges derfor et ‘underjordisk plantebed‘: Silva Cell

SC1laags

Et underjordisk plantebedd gir muligheter for å kombinere funksjonelle verdifulle flotte trær og urbane vilkår. Trærne vokser uforstyrret uten stress og uten konflikt med den underjordiske infrastruktur og belegg (asfalt, kantstein, osv)
Silva Cell er et system, som blir anvendt overalt i verden. Silva Cell skaper plass og ideelle vekstvilkår til trær i byområder.

NB: Silva Cell er en ‘tre-bunker’ som ikke skal forveksles med ‘tre-kasser’, som er små sammenkoblede elementer uten sammenhende rom for store stabilitetsrøtter.

For detaljert infomasjon se hjemmesiden til vår leverandør :

GreenMax

DeepRoot USA (info til landskapsarkitekter)