Kurs

“Trær gjenspeiler jorden”

Alle kurs tilrettelegges for deltagere.

Kurs trinn 1:

-Forståelse for trær. Et kurs for alle kommunale ansatte, vaktmestere og entrepenører.

-VTA (Visuall Tree Assessement). Tilstandsvurdering av trær for arborister, kommunale forvaltere, landskapsarkitekter

-Innredning og rehabilitering av voksesteder. Et kurs for anleggsgartnere, arborister, entrepenører, landskapsarkitekter.

Kurs trinn 2:

-VTA tilstandsvurdering for forvaltere og landskapsarkitekter. Mål: gjenkjenne risikoer og bedømme stabilitet.

-VTA tilstandsvurdering for arborister. Mål: tre-sikkerhets-kontrolør

-Avansert innspeksjon. Mål: gjenkjenne risikoer og anvende avanserte instrumenter

-Voksesteder for trær i urbane miljøer. Mål: Hva er et voksested og hvordan bedømmes trær i forhold til den.

-Voksested-innredning. Mål: Designe et voksested med hensyn til stedets egene faktorer og underjordiske infrastruktur.

-Voksested rehabilitering. Mål: revitalisering av voksesteder, valg av metoder, maskiner, og budsjettering.