TreeQinetic

 

TreeQinetic

Som eneste firma i Norden anvender vi Treeqinetic; per dags dato verdens mest avanserte og nøyaktige instrument for å måle treets stabilitet og risiko. Treeqinetic er det eneste instrument som har muligheter å gi innsikt i stabilitet og bruddfare i både stamme og rotsystemet. En draprøve utføres for å få innsikt i trestammens svakheter og farer for brekkasje. Samtidig undersøkes treets rotsystem for bæreevne/rotvelt. Denne metode er selvfølgelig også ‘non- destructive’. Hvis et tre viser seg å være ustabilt (en risiko for området), kan vi beregne hvordan treet må beskjæres for å ikke være en risiko for området.

I en draprøve settes treet under spenning ved bruk av en vinsj slik som ville oppstå under en storm. Reaksjonen på trestammen er målt ved bruk av høysensitive målere. (elastometer og inclinometer). Software gir oss mulighet å bestemme nøyaktig hvor stabilt et tre er. Hvis treets stabilitet er svekket kan vi nøyaktig beskrive hvor mye skal beskjæres for å gjenskape tryghet for treet og området. Dermed kan vi forebygge felling av trær som har store estetiske og biologiske verdier!

treeqinetic-priciple

 

Treeqinetic in use
 Treeqinetic in use Treeqinetic on Fagus
Forcemeter elastometer
 inclinometer