TreeQinetic

 

TreeQinetic

Som eneste firma i Norden anvender vi Treeqinetic; per dags dato verdens mest avanserte og nøyaktige instrument for å måle treets stabilitet. Treeqinetic er det eneste instrument som har muligheter å gi innsikt i stabilitet og bruddfare i både stamme og rotsystemet! Alt måles i 1 gjennomgang! En draprøve utføres for å få innsikt i trestammens svakheter og farer for brekkasje. Samtidig undersøkes treets rotsystem for bæreevne/rotvelt. Denne metode er selvfølgelig også ‘non- destructive’. Hvis et tre viser seg å være ustabilt (en risiko for området), kan vi beregne hvordan treet må beskjæres for å ikke være en risiko for området.

I en draprøve settes treet under spenning ved bruk av en vinsj slik som ville oppstå under en storm. Reaksjonen på trestammen er målt ved bruk av høysensitive målere. (elastometer og inclinometer). Software gir oss mulighet å bestemme nøyaktig hvor stabilt et tre er. Hvis treets stabilitet er svekket kan vi nøyaktig beskrive hvor mye skal beskjæres for å gjenskape tryghet for treet og området. Dermed kan vi forebygge felling av trær som har store estetiske og biologiske verdier!

Treeqinetic in use

Treeqinetic

Treeqinetic on Fagus

Treeqinetic in use

 

Treeqinetic in use

Treeqinetic

 

Forcemeter

Forcemeter

elastometer

inclinometer

treeqinetic-priciple