TMS

Tree Motion Sensor

TSM

Elektronisk og dynamisk måling av treets stabilitet

Innlandet trepleie er den første i Norge som tar i bruk i bruk et instrument der man måle treets stabilitet på en dynamiske måte.
Stabilitet er et svært viktig moment i en sikkerhetsanalyse av trær. Et ustabilt tre kan forårsake betydelig skade på personer eller eiendom dersom det faller over ende. Vindbelastningen på trær kan være svært variabel, både i styrke og retning. Trærnes reaksjon på kreftene som vinden forårsaker, er ikke lett å forutse uten målinger.

Denne teknikken kalles Tree Motion Sensors (TMS) og kan brukes der det er mistanke om at stabiliteten er redusert. Årsaker kan være, angrep på rotsystemet av parasittiske sopper, eller rotskade oppstått ved graving i rotsonen. Overvåking av slike trær over en lengre periode, vil kunne vise endringer i stabiliteten. TMS kan brukes til å overvåke både enkeltstående trær og hele grupper av trær.

TMS er en liten, elektronisk enhet som måler den dynamiske bevegelsen i rothalsen («dynamic root plate tilt») 20 ganger per sekund. (alle øvrige metoder er statiske) Målingene er så nøyaktige som 0,01 grader. Sensorene er solide og enkle å montere. Det monteres to måleenheter på hvert tre, én ved rothalsen og én ca to meter oppe på stammen. Den siste vil fungere som en kontroll og bekrefter om treet har vært utsatt for vind. TMS inneholder i tillegg GPS samt et elektronisk kompass. TMS har batterikapasitet på opptil 20 døgns kontinuerlig bruk. Måledataene presenteres som grafer i en pdf-rapport, og analysen av disse dataene gir svar på hvor stabile trærne er.