Stabilitetskontroll

Alle instrumenter fra Argus er none-invasive-instruments (Utstyr/instrumenter som ikke skader trær). Som eneste firma i Norden har vi alle disse nødvendige instrumenter for å kunne bedømme trærnes stabilitet og sikkerhet.

Argus er verdensleder på inspeksjons,- og måleinstrumenter for tre-stabilitet, sikkerhet og risiko. Som eneste firma i norden anvender vi Treeqinetic (Draprøve/Stormtest). Det er per dags dato verdens mest avanserte og nøyaktige instrument for å måle treets stabilitet og risiko for området. Treeqinetic er det eneste instrument som gir innsikt i bærevne av både stamme og rotsystem. Alt måles i 1 gjennomgang.

Vi er forhandler for Argus i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia og Litauen.

 

 

Picus er en instrument for undersøke råte og hull i trær uten å påføre irreversible skade (tilvekstbor, osv skader trær) Resultatet er et 2D bilde fra tverrsnittet. Ved å ta flere scans vi lage et 3D bilde.

Argus Electronic GmbH sine instrumenter:

Picus (lydtomograf)

TreeTronic (strømtomograf)

TreeQinetic (draprøve)

Calliper (tre-geometri)

TMS (Tree Motion Sensor)

Detaljert informasjon om instrumentene finner du her, på hjemmeside til Argus Electronic GmbH