Om oss

 ‘trær gjenspeiler jorden’

Innlandet Trepleie yter rådgivning, konsulentbistand, stabilitetskontroll av trær og tilstandsrapportering GIS. Vi kan overta prosjektledelse for større arealer og trebestand, som skal underlegges planmessig vedlikehold. Preventive og praktiske tiltak mot stormskader i parker og trafikerte soner er også et viktig arbeidsfelt i byer og tettsteder.

Vi den eneste leverandør i norge for forskjellige rotvennligforsterkningslag, voksestedinnredningsprodukter og in-situ voksestedrehabilitering.

Harald Smit og kollegaer har de nødvendige kunnskaper vedr. botaniske hensyn som må tas i arbeidet, dersom en varig positiv effekt skal være resultatet.

Spesialisert på risikoanalyse, rehabilitering av voksesteder, verdivurdering, bevaring av gamle trær, jordluft analyse og flytting av store trær.

For beskjæring av trær anvender vi avansert klatreteknikk og kan dermed ungå bruk av store maskiner, som er kostnadsintensive og kan gjøre skader. Målet er å holde inngrepene minimale og bevare treets naturlige form.

Importør og leverandør av markets ledende merker innen arboristfaget og urbantrepleie.

Norges voksested-spesialist

 

 

Harald Smit.
Tresikkerhetskontrolør, IPC, Nederland
Bachelor i Nature and Landscape engineering, Larenstein Nederland
Anleggsgartener, tilspisset trær og busker, Nijmegen Nederland
Diverse kurs i Nederland, England og Tyskland.