Georadar

Georadar

En georadar (GPR/ground penetrating radar) er en ‘ikke destruktiv’ metode som vi anvender for å framvise gjenstander som blant annet trerøtter i bakken.

En GPR sender elektromagnetiske impulser i bakken. En GPR antenne mottar refleksjoner fra gjenstander og presentere disse i et 2D-bilde.
Grunnen for bruk av GPR i trepleiefaget:

Dagens innspeksjon av trerøtter innebærer tunge og kostbare tiltak som avsperring av veier, graving og fjerning av masser for å lokalisere trerøtter, kabler, ledninger, fiber, mm.
GRP er en rask og skånsom måte for blant annet landskapsarkiteker og entrepenører for å kartlegge/innspisere undergrunnen.

Data kan presenteres i for eksempel G-maps eller som 3D animasjon.

Reflexw

Georadar data i Google-maps. Bilde: Sandmeier

 

georadar

2D oversikt Bilde: Sandmeier