Tre-gjødsel

Næringstoffer og jordforbederingsprodukter til gatatrær

Fra naturens side vil et tre vokse best på et sted hvor jorden det står i ikke er komprimert, og hvor jorden inneholder humus. Humus er nedbrutt organisk materiale som løv/nåler og greiner, og denne gjenvinningsprosessen er noe trær utnytter på et naturlig voksested. Denne prosessen kan ikke trærne benytte seg av i et gatemiljø, hvor asfalt eller belegg ofte ligger helt inntil stammene. Trær lever i symbiose med mykorriza soppen, som er viktig for næringsopptak. I et gatemiljø består voksestedet av grus og belegg, ikke av leire/sand med humus. Næring og mykorriza er her nesten ikke tilstede.

Ved å anvende langtidsvirkende gjødsel og preparater som Algihum gir en ikke bare næring, men man oppmuntrer også røtter til å vokse. Gamle trær i gatamiljøer har bruk for ekstra næringsstoffer. Unge trær har bruk for næring til å komme fram.

  • – Høkan: NPK flytende gjødsel
  • – Algihum: Flytende algepreparat; fremme røtter.
  • – Dendromix: blanding av Algihumgranulat, NPK og naturlige næringsstoffer. 2kg/stam.diameter
  • – Dendrovorm: Langtidsvirkende gjødsel, Granulatprodukt virker opp til 5 år. 1kg/stam.diameter
  • – Mykorriza: Preparat av forskjellige symbionter. pose/tre