Luft-system til gatetrær

Luft og vanningssystemer

Oppbyggningen av veier er slik at regnvann ikke blir tilgjenglig for trærne som vokser langs gater.

Vannet blir drenert bort, og fjernes i sluk med en gang og blir derfor ikke gjort tilgjengelig for røttene til trær. I tillegg til dette er grus og asfalt/belegg komprimert og dette forhindrer utveksling av oksygen som er nødvendig for røttene skal kunne vokse. Venti-system løser dette problemet og gir størst mulige utveksling av oksygen.

Røttene på trær har samme behov for oksygen som trekronen. Under ser du en prosentvis oversikt over røttenes reaksjon på for lite oksygen:

Følger av for lite oksygen:
– 10% eller mindre oksygen vil aktive røtter bli alvorlig skadet eller dø.

– 10-16% oksygen avhenging av treslag vil røtter bli alvorlig skadet

– 16% eller mer oksygen. Røttene vil vokse, men tåler ikke mer stress.

– 21% oksygen vanlig og optimal

 Detaljert info på hjemmeside til vår leverandør: Greenmax
airmax
natudrain  NATUDRAIN

Løsningen for de som ønsker å bruke produkter laget av 100%naturlige produkter som er 100% nedbrydbart

CRADONYL

gatelokk

Gatelokk FIRKANT

gatelokkåpent