Gressarmering

Når overflaten skal være grønn og stabil.

Hvis store overflater skal belegges, mens mye grønnt må være frisk og livskraftig, gir Greenmax-Sandwich. Ingen slitasje på plen eller gress. Parkeringsplasser forblir grønne og gjensåing er ikke lenger nødvendig. Trykket av kjøretøy spreder seg over flere kvadratmeter. Jorden blir ikke komprimert; slik at røtter ikke får skader og har dermed mulighet for å vokse på vanlig måte.

Sandwich anbefales å legge på sand/grus, for å være sikker på at det leder bort overflødig nedbør, enten i bakken eller i sluk. På slike konstruksjoner unngåes det hull i bærelag.

– Infiltrering av både oksygen og nedbør i alle rettninger
– Kapasitet for nedbør: 189 liter/min/m
– Bærevne: ca. 74 tonn/m2, grunnet ‘klikk-system’
– materiall: recycled PP
– Vekk: 4,58 kg/m2

– Mål (8 units): 1040 x 960 x 52 mm,

Sandwichpanell

Sandwichpanell

-Sandwich panell.

Sandwichkonstruksjonen er til å spre trykket fra blant annet kjøretøy og unngå kjøreskader på overflaten. Ved større konstruksjoner kan bærelaget bli tynnere enn vanlig til fordel for jordvolumet for trerøtter.