Forankring

Forankring av kronen ved gamle trær og nyplantning

Gefa Kroneforankring
Hvis trærne har dårlige greinfeste, eller hvis greinene blir for tunge, sprekker/revner de. Når dette skjer blir trærne ødelagt, ofte blir trærne da beskjært eller fjernet.
Nå er det mulig å forebygge slike tiltak ved bruk av Gefa trekroneforankring. Trærne får et dynamisk ”anker” som fungerer når det er nødvendig. Ved bruk av statiske anker som ståltråd ”føler” trær seg trygge, og bruker energien sin til å lage løv eller nåler, mens det de skulle ha brukt energien sin på er å legge stabilitetsved rundt sprekker og/eller kløfter.

 

Gefa i diverse dimensjoner:

– 2 tonns

– 4 tonns

– 7 tonns

– 10, 14, 20 tonns Dynema

Eco Keepers Treforankring
Eco Keepres er jordanker som anvendes ved nyplantning. Det er i 2 størrelser, fra frukt- til store trær. Materialet er laget av matavfall og 100% nedbrydbar. Den mest naturlige løsning. CO2 sertifikat følger med.